Főoldal


 

Hitélet

Lelkigyakorlat és adventi áhitat Petőházán

2015 nyarán jelentős változás történt a petőházi egyházközség életében. Ekkor vált ismét önállóvá plébániahivatalunk, s új lelkipásztort kaptunk Dömötör László atya személyében. Egy ilyen kis település esetében, mint Petőháza, csak akkor érhetünk el eredményeket, ha közösen, egymást segítve dolgozunk, ha az önkormányzat, a civil szféra, az intézmények és az egyházközség egymással összefogva fáradozik céljai megvalósításán. László atyával könnyen megtaláltuk a közös hangot, s az elmúlt félév eseményei visszaigazolást adtak arról, hogy jó úton indultunk el. Több települési programunkhoz kértük együttműködését, és támogatására mindig számíthattunk.  Ez az összefogás talán advent harmadik hetében nyilvánult meg leginkább.

Advent időszakára, mint oly sok településen, Petőházán is minden hétvégére kiterjedő programsorozatot állítottunk össze. Advent harmadik hete azonban az elcsendesedésről szólt. Ekkor lelkigyakorlat volt templomunkban. László atya kezdeményezése újszerű volt, mivel korábban Petőházán, csak a nagyböjti időben tartottak lelkigyakorlatot. Hívó szava nyitott fülekre talált, hiszen a napról napra egyre többen hallgatták a szentbeszédeket, melyeket  Marics István püspöki irodaigazgató, győri városplébános tartott. A lelkigyakorlat zárónapja, december 12. pedig egybeesett az adventi áhítattal, melyet a fertőszéplaki  Misericordias ének- és zenekar vezetett.  Ezen az estén a templom zsúfolásig megtelt. A szentmise után lekapcsolódtak a templom lámpái, s a mécsesek imbolygó fényében szólaltak meg az adventi énekek és imádságok. A két esemény kiegészítette, és így tette teljessé egymást. Ráirányította a figyelmet a karácsony lényegére az Üdvözítő érkezésére, s arra, hogy a készülődés nem merülhet ki a külsőségekben, hanem a lelki megújulás is szükséges.

Sokan értették meg ezt az üzenetet, és végezték el szentgyónásukat, járultak szentáldozáshoz ebben a három napban, s így valóban lelkiekben megújulva ünnepelhette hívő közösségünk a karácsonyt.

Lévainé Soós Klára

A Petőházi Egyházközség

A község lakosságának túlnyomó többsége - kb. 95%-a - római katolikus vallású, így szép számú résztvevője van a vasár- és ünnepnapi szentmiséknek. Jelenleg Petőháza Fertőszentmiklós filiája, mint ahogyan az 1944 előtti években is az volt. Római Katolikus Plébániahivatal A jelzett évtől önálló lelkészség, az akkor elkészülő plébániahivatal adott otthont a falu első plébánosának, Ivánfi József személyében. Az ő halálát követően - egy rövid interregnum után - 1978-tól Pados József plébános Úr 14 évig volt a petőháziak lelkipásztora. Az ő ittléte idején újult meg a templom belseje Závori Zoltán művész Úr nyomán. Az átszervezések és a már-már aggasztó paphiány miatt 1992-től a fertőendrédi plébános atya járt át misézni, így ismét elvesztettük önálló státuszunkat. 1992-től 2005-ig Horváth Géza főesperesh. e. kanonok Úr egyengette a petőházi hitéletet  és újitatta fel templomunkat a mai szép küllemére.

Az Egyházközség templomáról 

Római Katolikus TemplomJelenlegi templomunk 1902-1903-ban készült. Tervezője - Schiller János - neoromán stílusban, a tornyot neogót formában képzelte el. Elkészülte után 1903. szeptember 3-án szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. Azóta több alkalommal restaurálták, a mai köntösét 2003-ban kapta, a templom fennállásának 100. évfordulójára. A felújítás után a környék egyik legszebb templomát mondhatjuk magunkénak.

A 30 m magas tornyot  egy elektronikus vezérlésű toronyóra díszíti, éjszakai megvilágítással. E toronyban van elhelyezve az a 4,2 q súlyú nagyharang, amelyet az 1900-as párizsi világkiállításon nagydíjjal jutalmaztak. Ez évben készültek el a díszkivilágítás tervei, az önkormányzat anyagi hozzájárulásával.

Az Egyházközség kéviselő testületéről

A testületnek jelenleg 18 esküdt tagja van  egyházi elnökkel, a mindenkori plébános és világi elnökkel. A testület fogadja el az egyházközségi költségvetést, megszabja az egyházközségi hozzájárulás mértékét, szavaz a felújításokra költendő pénz felhasználásáról és más kiadásokról.
(Hadarits Ferenc)

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képviselőtestület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthető dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidő  | Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekű információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum