Fôoldal

 

 

 

Módos János és Karner Vilmos karnagy

 

 

 

 

 

Idôsek Nemzetközi Találkozója 2006 - Sopron

 

Petôházi "Nefelejcs" Nyugdíjas Klub Egyesület

Idôsek Nemzetközi Találkozója 2006 - Sopron

Székhelye:
9443 Petôháza, Kinizsi Pál utca 51.

Levelezési cím:
Asztalos Gyuláné
9443 Petôháza, Kinizsi Pál utca 12.


Alakulástól - jelenig...

1996. augusztus 26-án alakult 97 fôvel, mint Petôházi "Nefelejcs" Nyugdíjas Klub, az akkor nyugdíjba vonuló Gazdag Istvánné kezdeményezésére. ô kérte fel AsztalosAsztalos Gyuláné és Gazdag Istvánné Gyulánét a klub vezetésére, akinek személyét az alakuló gyûlés egyhangúlag elfogadta. Foglalkozásainkat kezdet óta heti egy alkalommal az önkormányzati vezetés által rendelkezésre bocsátott heyiségben tartjuk. A foglalkozásokat aktuális problémák megbeszélése mellett különféle kulturális rendezvényeken történô fellépésekre való felkészüléssel töltjük.

Szerepléseket vállalunk a környezô települések klubjai által megszervezett kistérségi találkozókon, részt veszünk megyei, országos és határon túli versenyeken is.

1998-ban a Cégbíróságnál bejegyzett Egyesületté alakultunk át, melynek célkitûzése a közhasznúság. A klub munkáját elnök, titkár, 6 fô elnökségi tag és 3 fô ellenôrzô bizottsági tag irányítja, ill. felügyeli


Az Egyesület keretén belül mûködik:

Idôsek Nemzetközi Találkozója 2006 - Sopron- éneklô közösség, melynek irányítását nyugállományú   zenetanár végzi;
- asszonyokból álló tánccsoport, szakmai irányítóval;
-vers- és prózamondó csoport;
- amatôr színkör,  vidám jelenetek elôadására.


Rendezvényeink:
- évenként megrendezett kistérségi találkozó;
- nyugdíjasok "Ki mit tud?"-ja;
- falunapi kultúrmûsor;
- falukarácsony;
- megemlékezések: egyesületi tagokról, születés- és névnapokról, házassági évfordulókról, nônapról.

Társadalmi munkaként részt veszünk a falu közterületeinek, a temetônek a rendbetételénél, továbbá az ünnepeken aktív részesei vagyunk a megemlékezéseknek.

Jelenlegi tagjaink névsora:

Idôsek Nemzetközi Találkozója, Sopron 2006Ábrahám Ferencné, Ábrahám Pál, Ágoston Sándorné, Asztalos Gyuláné, Bieder Józsefné, Bors Jánosné, Bujtás Pálné, Csapó József, Csapó Józsefné, Csaáthi Gyöngyvirág, Csillag Imre, Csiszár Alajosné, Dovánszki Jenôné, Dr. Lendvay Miklósné, Egyed Edit, Endrôdy Jenô, Fábián Dezsôné, Felvidéki Ferenc, Felvidéki Ferencné, Fôzô Alajosné, Fülöp Endréné, Fülöp József, Fülöp Józsefné, Füzi Alajos,né, Füzi Gézáné, Gazdag István, Gazdag Istvánné, Gergácz Alajos, Gergácz Alajosné, Göndöcs Antalné, Hadarits Józsefné, Hadarits Józsefné, Hajtó Ferenc, Hajtó Ferencné, Holper Márkné, Horváth Ferencné, Horváth Istvánné, Horváth Józsefné, Horváth Mihály, Horváth Mihályné, Horváth Tiborné, Ivancsics Gusztáv, Ivancsics Gusztávné, Ivancsics Gyula, Ivancsics Gyuláné, Ivancsics Lajos, Ivancsics Zoltánné, Juronits Sándorné, Karner Vilmosné, Katona Béláné, Kiss Aurélné, Kiss Fábiánné, Kiss László, Kiss Lászlóné, Kolmon Józsefné, Kondor Lajosné, Kontor Istvánné, Kovács Sándor, Kovacsics Kálmán, Kovacsics Kálmánné, Kömûves Alajosné, Kövesházi Istvánné, Kuslics Géza, Kuslics Gézáné, Kuslics Jánosné, Kuslics Lajos, Kuslics Lajosné, Kuslics Pál, Kuslics Pálné, Locsmándi Kálmánné, Locsmándi Miklós, Locsmándi Miklósné, Magyar Lajosné, Márk Istvánné, Módos Lajosné, Molnár Imréné, Németh Gézáné, Németh Istvánné, Németh Mihály, Németh Mihályné, ôsze Józsefné, Pálfi Gyuláné, Peszlen László, Pintér Lajosné, Piskolti Béláné, Pogácsa Józsefné, Pogáts Ferenc, Pogáts Ferencné, Pogáts Imre, Radics Józsefné, Rádler Istvánné, Rozsonits Alajosné, Semperger Ferencné, Stréhn József, Törzsök Istvánné, Varga Imréné, Veitzer Ottóné, Wágner Vilmosné, Zsurkó Katalin

 

Petôháza, 2006. október

Asztalos Gyuláné
elnök

 

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képviselôtestület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthetô dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidô  | Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekû információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum