Főoldal 


 

 

  

Hasznos link a témához:

   
 

Kincseskert Óvoda


9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 10.
Tel.: (99) 382 - 096
Fax: (99) 382 - 096

postmaster@petohazaovoda.t-online.hu
vackor@petohazaovoda.t-online.hu
misimokus@petohazaovoda.t-online.hu

     www.petohazaovoda.t-online.hu

Óvodavezető:
Boháné Gergácz Lívia
Tel.: (99) 382 - 096

Az intézmény bemutatása

Az óvoda neve: Kincseskert Óvoda
Fenntartója: Petőháza Község Önkormányzata
Az intézmény jogállása:önálló jogi személy
Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, óvoda
Gazdálkodási forma: részben önálló gazdálkodó
Az intézmény alaptevékenysége:
801115      Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
552312      Óvodai intézményi étkeztetés
552411      Munkahelyi vendéglátás
5751768    Intézményi vagyon működtetése

Az óvoda dolgozói:

Boháné Gergácz Lívia óvodapedagógus
Horváth Beatrix óvodapedagógus
Horváthné Kiss Tóth Etelka óvodapedagógus
Kőfaragó Kálmánné óvodapedagógus

Madarász Norbertné dajka
Németh Csabáné dajka

A Kincseskert Óvoda első ünnepe

2008. november 7-én rendeztük meg a szépen felújított óvodánk átadó és névadó ünnepségét, valamint felszentelését. A szép délutánon megjelent községünk apraja-nagyja, s a környező falvak érdeklődőit is szeretettel fogadtuk.

Az ünnepséget óvodánk nagycsoportosainak verse nyitotta meg, beszédet mondott polgármesterünk Piskolti Béla, és országgyűlési képviselőnk Ivanics Ferenc úr is.
Ezek után a kíváncsi jelenlévők örömére ünnepélyesen kihirdettem az intézmény új nevét, mely a KINCSESKERT  ÓVODA nevet viseli.

Az óvodát Solymos Mihály plébános úr szentelte fel, majd a vendégeknek az ovisok bemutatták, hogyan tornáznak ők az új tornaszobában.
Koccintott kicsi és nagy az óvoda tiszteletére és jött a meglepetés: hatalmas tortát toltak be tűzijátékkal, melyre az ovi új neve volt ráírva. Felvágtuk a tortát, melyből mindenkinek jutott, közben a vendégek körbejárhatták intézményünket, megcsodálva a helyiségeket, a sok szép dekorációt és a gyermekek munkáit.
A minden igényt kielégítő óvoda jelenlévőknek is elnyerte tetszését, mi pedig boldogan és büszkén fogadtuk a gratulációkat. (Boháné Gergácz Lívia)

A nagyobbaknak magabiztosságot, sikerélményt ad a tudás. Naponta megtapasztalhatják, mennyivel ügyesebbek, gyorsabbak, erősebbek a kicsiknél. Ez nagyon fontos a segítségnyújtás, adni tudás kialakulásában. A koruktól valamilyen területen kissé lemaradottabbak sem érzik magukat hátrányban, hiszen a kisebbek között jól boldogulnak. Lehetőségük van a lassúbb fejlődésre, ismétlésre, anélkül, hogy a csoport peremére szorulnának. Ahhoz, hogy a vegyes korú csoportjaink jól működjenek, kisebbek és nagyobbak megtalálják helyüket egymás mellett, pedagógusainkra jóval nagyobb feladat hárul.

Az óvodakezdő gyermekek szívesen mennek a testvérük csoportjába, de a szülők is nagyobb bizalommal fordulnak az ismerős óvónőhöz. A tartósabb kapcsolat segít abban, hogy a szülő és óvónő valóban együttműködjenek. Óvodánk személyi feltételei a törvénynek megfelelnek. Szakmailag igényes, szeretetteljes óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. Nyitottak az újszerűség befogadására és ennek érdekében fejlesztik önmagukat. Munkánkat segítik, a derűs, melegszívű, jól képzett dajkáink

Célunk:
Nevelőtestületünk a nyugodt, kulturált környezet, érzelmi biztonság megteremtését tartja fontosnak. Továbbá a gyermeki személyiség kibontakoztatása, sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, ide értve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is.
A megvalósítás feltétele a családdal való együttműködés. A belső érés, a családi nevelés az óvoda, az óvodai nevelés eredményeként a kisgyermek óvodáskor végére érje el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Óvodai nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk a testi, lelki, szociális fejlesztést is.

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képviselőtestület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthető dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidő  | Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekű információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum