Főoldal


Játszótér

 

Játszótér

 

 

"Petőházáért" Közalapítvány

 Vissza

 Székhelye és pontos címe:
 9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 42.

Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete 122/1998 (XI. 9.) Kgy. számú határozatával az 1993. évi XCII. törvénnyel módosított 1959. évi IV. tv. 74/G §-ban, valamint az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltakra tekintettel közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából 1999. január 25. napján közalapítványt hozott létre.
Neve: " Petőházáért " Közalapítvány

A közalapítvány célja:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezet (1) bekezdése szerint a településfejlesztés, az oktatás, a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, a közművelődési tevékenység és a sport támogatása önkormányzati közfeladat. Ezeknek a feladatoknak az ellátása teszi lehetővé a település hosszú távú fejlődését. A Közalapítvány ezekből a feladatokból azt vállalja magára, hogy a Petőháza jövőjét megalapozó és biztosító fejlődésekhez összefogja a falu önszerveződő közösségeit és az egész faluközösséget.
A Közalapítvány Petőháza fejlődését szolgáló célok megvalósításához szükséges közösségszervező és mozgósító szerepe mellett, az emberi és pénzügyi erőforrások előteremtésében is aktív részt vállal.

Az alapítvány által végrehajtott fejlesztések, támogatások a megalakítás óta:

- Óvodások kirándulásának anyagi támogatása
- Petőházi iskolások tánccsoportja részére nyújtott anyagi támogatás
- Petőháza üdvözlő tábláinál, ill. a községben elhelyezett virágládák    vásárlása, illetve a   virágok beszerzése
- Hozzájárulás a Millenniumi emlékpark kialakításához
- Kinizsi utca, Malom utca kereszteződésében lévő artézi kút felújítása
- A templom tornyába harangjáték telepítése

- A Dózsa utcai artézi kút felújítása                 

A Közalapítvány a fenti fejlesztéseket, beruházásokat a környékben lévő nagyobb vállalatok (Magyar Cukor Rt. Petőházi Cukorgyára, Velux Magyarország Kft), valamint helyi vállalkozások által nyújtott támogatásokból finanszírozta, illetve az adózók személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásából. Ezen kívül az alapító Petőháza Község Önkormányzata is nyújt anyagi támogatást.

A Közalapítvány adószáma: 18539185-1-08

A közalapítvány bankszámláját vezető pénzintézet neve:

Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámla száma: 59400402 - 10014640

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képviselőtestület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthető dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidő  | Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekű információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum