Főoldal

 


 

Petőházi Polgári Kör Egyesület

Bemutatkozás

2002. augusztus 28-án alakult meg falunkban a polgári kör, mely 2003 februárjában egyesületté szerveződött 32 fős taglétszámmal. Egyesületünk minden hónap első szerdáján tartja összejöveteleit a plébánián 1830 órai kezdettel, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Céljaink, tevékenységeink

Egyesületünk, mint ahogy azt a nevében is jelzi, elsősorban a polgári értékrend megőrzését és megújítását tekinti céljának, alapvetően kulturális, szociális, közérzetjavító, hagyománytisztelő céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a község létesítményeinek fenntartásában, illetve új létesítmények kialakításában. Ez a segítség jótékonysági akciók lebonyolításában, társadalmi munkák meghirdetésében és végzésében jelenik meg. Évenkénti hagyományos rendezvényeink a jótékonysági vásár, valamint a polgári körös bál. E rendezvények bevételeit céljaink megvalósítására fordítjuk.

Részt vesz a nemzeti ünnepekszervezésében, a község rendezvényeinek színvonalasabbá tételében, a település képének javításában, közterületeinek parkosításában, rendben tartásában. Fontosnak tartja a gyermek- és ifjúkorúak szabadidejének tartalmas eltöltését, ezért mozgalom indult játszótér létrehozására. Feladatul tűzi ki a lakosok tájékoztatását, a községet érintő eseményekről, ennek érdekében újságot ad ki. (Petőházi Krónika)

A fenti feladatok közül legfontosabbnak a játszótér létrehozását tekintettük. A 2002 decemberében tartott első jótékonysági vásárunk, majdezt követően rendezettbálunk teljes bevételét erre a célra fordítottuk. Jelentős segítséget kaptunk a falubeli és környékbeli vállalkozóktól és lakosoktól. Ki munkával, ki anyagi támogatással járult hozzá tervünk megvalósításához. A Magyar Cukor Rt. Petőházi Gyára rendelkezésünkre bocsátotta az ún. „kis arborétum” területét, itt került sor a játszótér megépítésére, melyet 2003 májusában, Gyermeknapon- Firtl Mátyás, a megyei közgyűlés alelnöke jelenlétében adtunk át.

     Kiemelt fontossággal bírt nemzeti ünnepeink méltó megünneplése. 2002. október 23-án az esti szentmise után került sor az 56-os forradalom mártírjainak emléket állító kopjafa, valamint emléktábla felszentelésére. A falu apraja-nagyja ekkor emlékezhetett együtt első alkalommal a forradalom ismert és névtelen hőseire. Itt, a templomkertben kialakított emlékhelyen tartjuk minden év október 23-án ünnepi megemlékezésünket. Az elmúlt években vendégeink voltak: dr. Stifner Gábor, a Kossuth Rádió belpolitikai főszerkesztője, ifj. Sarkady Sándor történész, Olofsson Placid atya, Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő

2003. augusztus 20-án tábori szentmise keretében szentelte fel Horváth Géza főesperes úr a polgári kör és a Petőházáért Közalapítvány összefogásával kialakított emlékparkot, a pótlólagosan felállított millenniumi kettős kereszttel, valamint a Zsurkó István által faragott kopjafával.  Az ünnepség szónoka Ivanics Ferenc, körzetünk országgyűlési képviselője volt. Hagyománnyá vált, hogy minden évben az emlékparkban tábori szentmisével emlékezünk az államalapításra és Szent István királyra.

2003 decemberében jelent meg először helyi lapunk a Petőházi Krónika, melynek szerkesztését és finanszírozását egyesületünk vállalta. Ebben falunk életéről, múltjáról, aktuális témákról olvashatnak az érdeklődők. A lap ingyenes, a polgári kör tagjai a községben lévő minden postai címre eljuttatják.

Az elmúlt időszakban vendégeink voltak: ifj. Sarkady Sándor történész, aki egy előadás keretében idézte fel a Második Magyar Hadsereg doni küzdelmeit. Csomor Lajos pedig Szűz Mária koronája címmel tartott előadást. Megismerhettük kutatómunkáját, melyet a Magyar Szent Koronával kapcsolatban végzett.

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képviselőtestület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthető dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidő  | Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekű információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum