A Fertő part hírei
Petőháza települést a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja".

Google

 

Üdvözöljük Petőháza Község honlapján!


9443 Petőháza, Kinizsi Pál u.42.  Tel.: (99) 380-965


                        
 


      Felhívás!

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. PETŐHÁZA területén zöldhulladék-gyűjtést szervez.

  Az utolsó begyűjtés időpontja: december 6.


  KÖZLEMÉNY
  Petőháza Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdfeni kívánók támogatására létrehozott "Bursa Hungarica" felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

  Részletes információk innen letölthetők (doc)

   

  Értesítjük a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

  A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2018. november 13.
  A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2018. december 13.

  A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek:
  www.emet.gov.hu

                                      Horváthné dr. Dávid Mária  sk.
  jegyző


  HIRDETMÉNY

  Tárgy:
  9483 Sopronkövesd, Kossuth utca 53. szám alatti Alkotóház zajkibocsátási határértékének megállapítása

  Végleges döntés, letölthető innen (pdf)


  TÁJÉKOZTATÁS

   

                                                                                            

   

  Kedvezményezett neve: Petőháza Község Önkormányzata 
  Projekt címe: Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése
  A szerződött támogatás összege: 66 269 045 Ft
  A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.
  Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002


  Tájékoztató a projektről:


  Az ütemterv alapján az 5.mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte az 100%-ot.

  Műszaki ellenőri nyilatkozatot csatoljuk beszámolónk részeként.

  A kivitelezésre irányuló vállalkozói szerződés megkötésére 2018.06.11-én került sor. A szerződés szerint a kivitelezésre 90 nap állt rendelkezésre, 2018. szeptember 10-én megtörtént a készre jelentés, csatoljuk a kivitelező erre vonatkozó nyilatkozatát.

  A szerződés rendelkezései alapján a készre jelentést követően 8 napon belül meg kell kezdeni az átadás-átvételi eljárást, az építési napló bejegyzése alapján 2018.09.17-én ez megtörtént. A hibalista felvétele után a hibák kijavítása 30napon belül megtörtént (2018.09.18-2018.10.17.) A munkaterület 2018.10.17-én visszaadásra került Megrendelő részére, és a műszaki átadás-átvételi eljárás is ezen a napon került lezárásra.

  Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációt csatoljuk beszámolónk részeként továbbá aloldalunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk projektünk készültségi fokáról.

  Tájékoztató a projektről:


  Az ütemterv alapján a 4. mérföldkő keretében a kivitelezés készültsége elérte az 50%-ot.
  Műszaki ellenőri nyilatkozat igazolja a teljesítést.

  Kommunikációs tevékenységünk folyamatos a projekt megvalósítás ideje alatt, fotódokumentációban szemléltetjük az 50% készültségi szintet bizonyító fotókat.
  A fotók megtekinthetők
   itt: (pdf)
  Műszaki ellenőri  beszámoló
  Fotódokumentáció

  Horváthné dr. Dávid Mária
  jegyző
  
  Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal
  9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 42.
  Tel:  +3699 544 071
  E-mail: jegyzo@petohaza.hu

  TÁJÉKOZTATÁS

  A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Kormány határozat alapján a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat is egyszeri természetbeni támogatásban részesíti fűtési költségek viselésével összefüggésben. A támogatás igénybejelentéshez kötött.

  Az igénybejelentés határideje a helyi önkormányzat felé: 2018. október 15.

  Az igénybejelentő formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban elérhető, illetve a honlapunkról letölthető.

  Kérjük a határidő figyelembevételét, mert a határidő elmulasztása jogvesztő!

  Petőháza, 2018. szeptember 9.

  Horváthné dr. Dávid Mária
  jegyző


  HIRDETMÉNY

  Tárgy:
  9483 Sopronkövesd, Kossuth utca 53. szám alatti Alkotóház zajkibocsátási határértékének megállapítása

  Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a tárgyi ügyben eljáró I. fokú környezetvédelmi hatóság az alábbi hirdetményt teszem közzé. hirdetmény (pdf)


  TÁJÉKOZTATÁS

   

                                                                                            

   

  Kedvezményezett neve: Petőháza Község Önkormányzata 
  Projekt címe: Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése
  A szerződött támogatás összege: 66 269 045 Ft
  A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.
  Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002

  Tájékoztató a projektről:

  A harmadik mérföldkő keretében lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás a projekt keretében tervezett építési beruházás tárgyában. A kivitelezői szerződés megkötésre került a Swietelsky Magyarország Kft.-vel, azonban a nyertes ajánlattevő által megajánlott ár meghaladja a kivitelezésre betervezett összeget, így önerő bevonása válik szükségessé, melynek tárgyában módosítási igény került benyújtásra. Az önkormányzat a többletköltséget vállalja, a fedezet biztosításáról testületi ülés keretében döntött, amelyre július 16-án került sor.

  A beruházás által érintett helyrajzi számok felülvizsgálata elvégzésre került. A felülvizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a Támogatási Szerződés 10. sz. Projekt helyszíne című mellékletében rögzített helyrajzi számokon kívül az alábbi ingatlan is érintett: Fertőszentmiklós 035/7 hrsz. Utóbbi helyrajzi számú terület a 85. számú főút csomópontjában a járdaépítésekkel érintett területek helyrajzi száma. E járdaépítésre az NFM KKF tervzsűri KRKF / 92266/2017-NFM iktatószámú nyilatkozatban foglalt, a gyalogosok és a kerékpárosok 85. sz. főúton történő biztonságos átvezetésére irányuló észrevételének való megfelelés miatt kerül sor.

   

  -- 
  Horváthné dr. Dávid Mária
  jegyző
  
  Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal
  9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 42.
  Tel:  +3699 544 071
  E-mail: jegyzo@petohaza.hu

  KÖZZÉTÉTEL

  Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 12. 31. nappal készített mérleg és eredmény-kimutatása. (doc)


  TÁJÉKOZTATÁS

   

  Kedvezményezett neve: Petőháza Község Önkormányzata 
  Projekt címe: Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése
  A szerződött támogatás összege: 66 269 045 Ft
  A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.
  Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002

  Tájékoztató a projektről:


  Az 1. mérföldkőben elkészült a KHT, amelynek lezajlott az NFM tervzsűri általi véleményeztetése és megtörtént a civil szakmai értékelése. A 2. mérföldkő keretében elkészült a kiviteli terv, és lezajlott zsűriztetése és közúti biztonsági auditálása is. A fejlesztés részletes tervezői költségvetése a kiviteli terv keretében készült el. A tervezett járda engedélyeztetésére nem került sor a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről) 4.§ (1) bekezdés ag) pontja alapján. Nyilatkozatban igazoltuk, hogy teljesülnek a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban rögzített feltételek. Nyilatkoztunk a felhívás 3.2 fejezetében rögzítettek teljesítéséről. Elkészült a szemléletformálási kampány terve. Megvalósultak a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása költségelem releváns tevékenységei: a kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató olvasható. C típusú táblát kihelyeztük. Betartjuk az esélyegyenlőségi és környezeti szempontokat. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Jeleztük a MÁK részére, hogy a projektbe MT készítés költsége be lett tervezve, azonban mivel nem állami támogatásnak minősül projektünk, így e költséget át kívánjuk csoportosítani kivitelezésre, mivel az előzetesen kért indikatív árajánlatok meghaladják a projektbe tervezett összeget. A kivitelező beszerzését követően a pontos költség tudatában módosítási igényt nyújtunk be. 


  Kedvezményezett neve: Petőháza Község Önkormányzata
  Projekt címe: Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése
  A szerződött támogatás összege: 66 269 045 Ft
  A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.
  Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002

  A projekt rövid összefoglalója:

  A projekt célja: Petőháza község közlekedési úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése hozzájárulva az élhető települési környezet kialakulásához, a szén-dioxid kibocsátás, a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentéséhez, és az éghajlatváltozás mérsékléséhez.

  A projekt szakmai-műszaki tartalma:

  Fertőendréd, Fő utca és a Petőháza vasútállomás közötti 2030 m-es szakaszon kerékpáros nyom felfestése tervezett, mely biztosítja az összeköttetést a Fertő tó körüli hálózattal.

  A vasútállomás és a 85. sz. főút 617 m-es belterületi útszakaszán irányhelyes nyitott kerékpársáv kerül kialakításra, mely lehetővé teszi a Petőháza és a szomszédos Fertőszentmiklós határában elhelyezkedő, a Velux Magyarország Kft. több száz főt foglalkoztató üzemének közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő megközelíthetőségét Fertőendréd és Petőháza irányából.

  A megvalósítani tervezett kerékpárforgalmi létesítmény egyrészt biztonságos, ugyanis a vonatkozó ÚT 2-1.203 (e-ÚT 03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírásoknak (UME) és különösen az irányhelyesség elvének megfelelő módon kerül kialakításra, másrészt kényelmesen kerékpározható, ugyanis süllyesztett szegélyekkel övezett módon létesül, harmadrészt közvetlenül kerékpározható, azaz kitérőmentesen, a kerékpáros közlekedés számára „szakadási pont” nélkül járható végig. A tervezett fejlesztés eredményként Petőháza fő közlekedési tengelye kerékpárosbaráttá válik.

  A kapcsolódó tevékenységcsoport keretében az irányhelyes nyitott kerékpársáv kialakítása érdekében a vasútállomás és a 85. sz. főút közötti belterületi út teljes szélességű burkolat-felújítására a meglévő útpálya újraosztásával kerül sor. Mindemellett a fejlesztéssel érintett nyomvonal 595 m hosszú szakaszán közlekedésbiztonsági okok miatt új járda kialakítása szükséges, tekintettel arra, hogy ezen a szakaszon járda hiányában a gyalogos közlekedés rendkívül balesetveszélyesnek tekinthető.

  A 85. számú út csomópontjában lévő buszmegállónál 10 kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló és 5 db U alakú kerékpártámasz kialakítása tervezett.

  A kerékpáros közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány megvalósítása: a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkáit követően egyrészt egy, a helyi lakosság, az iskolások és az óvodások, ill.a helyi és térségi munkaadók (pl. Velux Magyarország Kft.) bevonásával megszervezett kerékpáros rendezvény, és bebiciklizés megvalósítása, másrészt a megváltozott forgalmi rendet, azaz a nyitott kerékpársávon történő megfelelő közlekedést ismertető szórólap készítése és a helyi lakosság körében történő terjesztése tervezett.


  Ismerje meg Petőháza Község
  Település Arculati Kézikönyvét!
  (pdf)

  Kapcsolódó dokumentum:

  Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településkép védelméről
  (docx)


  Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
  Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete
  felhívása

  A Földművelésügyi Minisztérium a következő hetekben minden megyében felméri a lejárt szavatosságú, gazdálkodás során már fel nem használható, különféle raktárakban esetleg „elfekvő” növényvédőszerek mennyiségét. Az akció arra irányul, hogy ezek a növényvédőszerek a gazdálkodó tulajdonosok számára költségmentesen elszállításra és megsemmisítésre kerüljenek a vonatkozó előírások betartása mellett!

  felhívás (pdf formátum)


  Közlemény
   
  Petőháza Község Önkormányzata ez évben csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott „Bursa Hungarica” felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
  A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

  A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel (igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, eredeti hallgatói-jogviszony igazolás, szociális rászorultság indoklása) együttesen kell a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.
  A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 7.

  A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2017. december 7.
  2017. december 11-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről.

  Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a
  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15  internetes oldalon található.


  Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. 12. 31. nappal készített mérleg és eredmény-kimutatásának főbb adatai (doc)


  Felhívás

  Tájékoztatom a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(V. 8.) önkormányzati rendelet alapján az ott meghatározott partnereket, hogy Petőháza község Szabályozási tervének és Helyi építési szabályzatának módosítása tárgyában állami főépítészi eljárás van folyamatban, a partnerségi egyeztetési dokumentáció a partnerségi egyeztetési dokumentumok között olvasható

  Piskolti Béla
  polgármester"


  FELHÍVÁS

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. március 3-tól visszavonásig az ország egész terültére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzgyújtási tilalmat rendelt el! A tűzgyújtási tilalom a település egész területére érvényes, a 4/2015.(IV. 10.) önkormányzati rendeletben szabályozott időpontokban sem végezhető égetés! 

  Az országos tűzgyújtási tilalomról a továbbiakban az alábbi linken tájékozódhat: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom

  A tűzgyújtási tilalom megszűnése után, a rendeletben szabályozott időpontokban történhet égetés. 


  Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy az adóval kapcsolatban a
  (99) 544 - 403-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.
  (A letölthető nyomtatványok elérhetőek a honlapon)


  Önkormányzati rendelet
  a szociális tűzifa igényléséről
  (Igénylőlap  innen letölthető)


  Vadászterületek határai 2017. március 01-től (pdf)


  Fertődi Rendőőrs Körzeti Megbízotti fogadóóra:
   
  minden hónap első csütörtökén 14-16 óra között
  9431 Fertőd, Mentes M. utca 3/c.
  Telefon: (99) 370-916
  (20) 412 9797
  email: sopronrk@gyor.police.hu


  Közzététel

  Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 12. 31. nappal készített mérleg és eredmény-kimutatásának főbb adatai: itt


  Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
  Felelősségű Társaság

  2014. 12. 31. nappal készített mérleg
  és eredmény-kimutatásának
  főbb adatai (pdf)


  Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány 2014. évi letölthető dokumentumai:

  Részletes közhasznúságú jelentés 2014 (pdf)
  Részletes főkönyvi kivonat 2014 pdf)


  2016-ban is várja kedves Látogatóit a


  Petőháza települési választás eredményei

  Polgármester:
  Piskolti Béla független jelölt

  Az önkormányzat összetétele:

  Bieder Tibor József

  Független jelölt

  Hegyi Gusztáv

  Független jelölt

  Kóbor Csaba

  Független jelölt

  Németh Jánosné

  Független jelölt

  Pogátsa József

  Független jelölt

  Radics László

  Független jelölt

  Részletes adatok
  :http://www.valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html

   


  K Ö Z L E M É N Y

  Petőháza Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott „Bursa Hungarica” felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.

  Figyelem! Aki pályázni szeretne regisztrálnia kell a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx rendszerben!

  A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat az EPER-Bursa rendszerben.

  A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel (igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó utolsó 3 havi nettó jövedelméről, eredeti hallgatói-jogviszony igazolás, szociális rászorultság indoklása) együttesen kell a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.

  A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 7.

  A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2014. december 8.
  2014. december 19-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről.
  Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica internetes oldalon található.

  Horváthné dr. Dávid Mária
  jegyző


  K Ö Z L E M É N Y

  Csapod Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott „Bursa Hungarica” felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.

  Figyelem! Aki pályázni szeretne regisztrálnia kell a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx rendszerben!

  A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat az EPER-Bursa rendszerben.

  A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel (igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, eredeti hallgatói-jogviszony igazolás, szociális rászorultság indoklása) együttesen kell a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.

  A pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 15.
  A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2013. december 14.
  2013. december 20-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről
  Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica internetes oldalon található.
                          
  Horváthné dr. Dávid Mária sk. 
   jegyző


  2014. évi helyi önkormányzati választások  Közzététel

  Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. 12. 31. nappal készített mérleg és eredmény-kimutatásának főbb adatai:

  Közzététel  (pdf)                 Közzététel (doc)  


                   KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  2013

          Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány

  Tevékenység:

   Az év folyamán az alapítvány folytatta gyűjtő, kutató tevékenységét, most már osztrák kutató kollégák közreműködését is igénybe véve, a régi soproni iparkamarai területén lévő cukorgyárak történetének, technológiai fejlődésének feltárása céljából. A kapott pályázati összeg erejéig a Petőházi Önkormányzat kamatmentes előleget biztosított, így lehetővé vált, hogy a nyár végéig elkészüljenek a saját tervezésű interaktív bútorok, a foglalkoztató terem bútorzata, a kiállítás tematikai összeállítása. Az öt érintőképernyős infopultra elkészültek a bemutató képsorok. A Soproni Múzeummal együttműködve befejeződött a kiállító termek berendezése, az év folyamán karbantartott, feljavított, kiállítási formába hozott műszerek, berendezések elhelyezése, kétnyelvű feliratozása, felkerültek a képekkel ellátott elsötétítők. A helyi nyugdíjas klub a meglévő bekeretezett technológiai kép- és oklevél anyag megtisztításában és felrakásában volt a segítségünkre. A Cukoripari Kutató Intézet a Magyar J-diffúzió makettjének kölcsönadásával emelte a kiállítás színvonalát. A községi falunap megnyitása előtti estén nagysikerű előadással egybekötött „Cukordélutánt” rendeztünk, melyet a jelenlévők igénye alapján 2014-ben is tervezünk.

   

   Májusban került sor a költségek első 2.865 eFt részletének lehívására, mely a könyvelési évben meg is érkezett. Szeptember 21-én, a Közösségi Ház fennállásának évfordulóján került sor a kiállítás műsorral, előadásokkal tarkított megnyitójára. A nagy érdeklődés övezte ünnepélyen a helyi nyugdíjasok egyesülete válogatott ének műsorát, Horváth Julika pedig saját versét adta elő. Piskolti Béla polgármester bevezetőjét Dr. Tóth Imre, Kaufman Ilona, Tömördi Máté előadása követte, majd Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő nyitotta meg a kiállítást. A megnyitó környékbeli- és helyi vendégei között osztrák kollégák, budapesti, hatvani, tatabányai, szili, szabadegyházi, sárvári érdeklődők is megjelentek.

   

   A kiállítás nívós megjelenése nagyban köszönhető a Leader pályázati támogatás mellett a Bétacukor 96. Kft. több alkalommal nyújtott támogatásának, a Cundpald kehely másolatának és tartószekrényének elkészültét támogató Velux Alapítványnak, egy-egy üveges kiállítószekrény létrehozásában pedig az Allied Solutions Central Eastern Europe Kft. és az 1. Magyar Cukormanufaktúra támogatásának. A folyosói képek rámáit az Anilin Kft. Az infopultokat a MC Zrt. biztosította. Több alkalommal kaptunk önzetlen segítséget cukorgyári kollégáktól, muzeológus kollégáktól, ismerősöktől a karbantartáskor, berendezéskor, szállításoknál, takarítási munkáknál.

   

   Az átadási ünnepség lebonyolítása után, szept. végén került sor a pályázati összeg maradékának lehívására, melynek kifizetése 2014-re tolódott.

   A volt soproni kamarai körzet összegyűjtött dokumentum- és képanyagának jelentős része került be az Akadémia Kiadónál Karácsony előtt megjelent „Volt egyszer egy Cukoripar” című, a cukorról, cukoriparról, a nagy Magyarország cukorgyárairól átfogó képet adó könyvbe, melynek összeállításában is jelentős szerepet vállaltunk.  

  Korábban levélben kértük a MC ZRT. igazgatóságát, hogy felvett lista alapján 25 db régi (1866-1927 között kiadott) szakkönyvet bocsásson a gyűjtemény rendelkezésére, melyeket a megnyitásra kölcsönszerződéssel megkaptunk.

   Jelentős önkormányzati segítséget jelent hogy a gyűjtemény a Közösségi Házban talált otthonra, melyet az alapítvány a ház programjaihoz kapcsolódva próbál viszonozni.

   

   Újabb pályázattal próbáltuk a nyári üzemeltetés személyi és az információs fejlesztés költségeit biztosítani, ami ezúttal sem vezetett sikerre, az Eper rendszer befogadta, megfelelt, de forráshiány miatt ismét elutasításra került.

   

  Az emberi Erőforrások Minisztériumánál bejelentkeztünk közérdekű önkéntes tevékenység végzésére, amely 2013. 01. 11-én lépett hatályba.

   

  Pénzügyi helyzet:

  A pénzügyi bevételeink 3568 eFt támogatással emelkedtek, ebből 2.865 eFt Leader pályázati, 704 eFt egyéb, s kb. 360 eFt természetbeni (kiállító szekrények, képkeretek) támogatás volt. Az év során még a működéshez elengedhetetlen kiadások (számlavezetés, könyvelés, szükséges posta-, nyomtató- és irodaszerek, bank költségek) merültek fel.

  A felmerült költségek az előző években gyűjtött tartalékokkal együtt, teljes egészében az alapítvány közhasznúságát szolgálták.

   

  Az alapítvány célját szolgáló tárgyi vagyon gyűjtésének és tárolásának költségei nem kerülnek elszámolásra, a restaurálás anyag-, ill. vegyszer költségei az önzetlen segítők jóvoltából minimálisak voltak.

  A tárgyi eszköz állományunk 2013-ban adományozott és vásárolt műszaki könyvekkel, újabb eszközökkel gyarapodott.

   

  Az alapítvány eseményei, publikációi az Önkormányzat honlapján és a Petőházi Krónika hasábjain, a megnyitás hírei a megyei médiákban jelentekek meg.

  A könyvelő cég  2012 éves díja: 30 000 Ft/év + ÁFA 2013-ban került elszámolásra, a 2013 év könyvelését már Németh Tihamérné (Saci Bt.) végzi.

   

  Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült, vezető tisztségviselői juttatást nem kaptak.

   

  Időráfordítás:

  A kiállítás megvalósítására az önzetlen segítők részéről mindösszesen 709 társadalmi munkaóra fordítódott, ami a vonatkozó rendelet értelmében 612Ft-al számolva 437 905Ft munkadíjnak felelne meg. A különféle feladatok segítésében több, mint 20-25 fő vett részt.

   

  Kelt: Petőháza 2014. 04. 15.

   

  Melléklet: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

    Tömördi Máté
    Kuratórium elnöke

  A Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány  

   Kuratóriuma a 2013. évi közhasznúsági jelentést és az alapítvány egyszerűsített mérlegét

  2014. 04. 24 - i ülésén egyhangúan elfogadta.

                                                                                   Tömördi Máté
    Kuratórium elnöke

                               Közzététel (pdf formátum)

  A Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről


                   


               Tájékoztatók és letölthető dokumentumok

  Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2014. május 1. napjától mező- vagy erdőgazdasági föld (korábbi szóhasználattal: termőföld) tulajdonjogát és használatát főszabály szerint csak olyan természetes személy szerezheti meg, aki földművesnek minősül, föld használatát pedig csak olyan gazdálkodó szervezet szerezheti meg, amely mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül.

  Földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek május 1. napjától az minősül, akit illetve amely szervet ilyenként a Földhivatal nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vétel kérelem alapján történik. Az eljárás szabályait (magánszemélyekre és gazdálkodó szervezetekre külön-külön) a mellékelt tájékoztatók tartalmazzák.

  Tájékoztató mezőgazdasági termelőszervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásról (gazdálkodó szervezetek részére!)

  Tájékoztató földművesek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásról (magánszemélyek részére!)

  Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

  Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem


                          
                           

                   Jelentezési lap innen letölthető!


                            KÖZZÉTÉTEL

                TAO támogatás - Petőházi Sportegyesület
  (Kattintson a linkre a dokumentumokat tartalmazó oldal megtekintéséhez!)


   

                     


  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

  2012

          Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány

  A KHA alapadatai:

  A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 51236.szám alatt elrendelte nyilvántartásba vételét,
  Az alapítvány lajstromszáma: Pk.A.KH.60.35/2010/2
  Az alapítvány székhelye: 9443 Petőháza. Kinizsi u.51.
  Az alapító okirat kelte:  2010. március 10.
  Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet
  A beadás kelte: 2010. 03. 10. A végzés kelte: 2010. április 16.
  A jogerőre emelkedés időpontja: 2010. május 7.
  Adószáma: 18028599-1-08
  Pénzforgalmi száma. 59500344-11076577 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
  A KSH felé az alapítvány bejelentése megtörtént.

  Szöveges beszámoló:

  Az év folyamán az alapítvány folytatta gyűjtő, kutató tevékenységét a régi soproni iparkamarai területen lévő cukorgyárak történetének, technológiai fejlődésének feltárása ügyében. 2011 őszén saját munkával elkészített és beadott egy pályázatot az interaktív bútorok elkészítésére. A környékbeli iskolákkal, a Soproni Berzsenyi Dániel Líceummal és a Soproni Múzeumokkal együttműködési szerződés készült a gyűjtemény anyagának iskola közelbe hozása céljából. Elkészültek és beüzemelésre kerültek a MC Zrt. segítségével az érintőképernyős információs pultok, megtörtént a szoftvervásárlás, a feltöltésre 2013-ban kerül sor. Kapcsolatfelvétel történt a mai határon túlnyúló ipartörténet szélesebb ismereteinek megszerzése céljából az ausztriai egykori hirmi cukorgyár és siegendorfi cukorgyár alapítóinak leszármazottaival, az ottani EU-s emlékprojekt muzeológusaival. A kremsdorfi magánygyűjtemény tulajdonosától, Inka Janetschek-Rothermantól számos eredeti fénykép másolása mellett múlt századbeli kézi répakiszedő villát, fejelő kést kaptunk. Folyamatos információcserét eredményező kapcsolat létesült az osztrák cukoripar történetét feldolgozó cukoripari- és történész kollégákkal.

  A beadott Leader pályázat a második körben pozitív elbírálást nyert, így a hatályba lépés után november végétől megkezdődött a berendezések megrendeléseinek előkészítése. A gyártás 2013 tavaszán valósul meg, de a Nagycenkről ígért tárlók rendelkezésre állása a mai napig bizonytalan.

  További (NCA) pályázat is beadásra került a működés biztosítására, az Eper rendszer befogadta, nyert, de forrás hiány miatt várakozó listára került.

  Az emberi Erőforrások Minisztériumánál bejelentkeztünk közérdekű önkéntes tevékenység végzésére, amely 2013. 01. 11-én lépett hatályba.

  Korábban levélben kértük a MC ZRT. igazgatóságát, hogy egy felvett lista alapján 25 db régi (1866-1927 között kiadott) szakkönyvet bocsásson a gyűjtemény tulajdonába, szóbeli ígéretet kaptunk, hogy a megnyitásra átszállítható az anyag.

  A gyűjtemény anyagához kapcsolódóan folytatódott a foto- és video anyaggyűjtés a gyár régi dolgozóinak felkeresésével, négy családi hagyatékból is kiállítható anyagokat kaptunk. A téli időben megkezdődött a régi eszközök rendbetétele, renoválása, kiállítható formába hozása.

  A MC Zrt. Kaposvári Cukorgyárából a nyár folyamán régi laborműszereket kaptunk használati szerződéssel, kampány alatt pedig egy megvalósítandó technológiai sémához az üzemből mintákat vettünk. Elkészült a Soproni Kereskedelmi- és Iparkamara területén egykor működő cukorágazat teljes körű feldolgozása, jelenleg a kiadó keresése folyik. Ismertető cikkeket közöltünk a Petőházi Krónika hasábjain, helytörténeti közreműködéssel részt vettünk a Leader „Itt vagyok otthon” kiadványában.

   Pénzügyi helyzet:

  A bankszámla 200eFt támogatással emelkedett, az év során némi – működéshez elengedhetetlen kiadáson (számlavezetés, könyvelés, szükséges posta-, nyomtató- és irodaszerek), valamint a pályázati előírás által felmerülteken kívül – év végéig számottevő költség nem merült fel.

  Az alapítvány célját szolgáló tárgyi vagyon gyűjtésének és tárolásának költségei, a kapcsolatfelvétellel és pályázatokkal járó utazások költségei nem kerültek elszámolásra, az anyagok kiállítótéri állapotba hozása továbbra is természetesen megoldást kíván. Ez ügyben a helyi nyugdíjas klub tagjai felajánlották segítségüket.

   Elemei:

  Tárgyi eszközök, (műszerek, tárgyak): egyéni gyűjtés és a gyár bontásával feleslegessé vált megszűnések anyagai: becsült értéke 400 000 Ft
  Dokumentumok, Oklevelek (keretben): becsült értéke 150 000 Ft
  Szakkönyvek: ( melléklet) cukoripari szakkönyvek, tankönyvek, folyóirat mintapéldányok becsült értéke: 288 000 Ft
  Foto-, film-, DVD  és video anyagok: becsült értéke: 400 000 Ft

                                         Összesen: 1 238 000 Ft

  A korábban lekötött 500 000Ft összeg változatlan, ezt nagyobbrészt a kiállítás berendezéseire kívánja az alapítvány felhasználni, az ezt meghaladó összeg a kisebb kiadások fedezése céljából házi pénztárba került.

  Az alapítvány eseményei az Önkormányzat honlapján jelennek meg.

  A könyvelő cég: (Obligo Bt. 9400. Sopron, Kuruc krt. 13.)

  Tárgyalások folytak az ajánlattevőkkel a gyűjteményi és a foglalkoztató helység interaktív bútorzatának kialakítása céljából, melyhez pályázati úton szerettük volna a pénzügyi fedezetet biztosítani.  

  Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült, vezető tisztségviselői juttatást nem kaptak.

  Kelt: Petőháza 2013. 05. 20.

  Tömördi Máté
  Kuratórium elnöke

  A Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma a 2012. évi közhasznúsági jelentést és az alapítvány egyszerűsített mérlegét 2013. 05. 23-i ülésén egyhangúan elfogadta.

  Tömördi Máté  
  Kuratórium elnöke

   


                           Regionális statisztikai adatok

  Az elemzések célja a településükön élők biztosítási szokásainak megismer(tet)ése. 
  A statisztikák a 2004-2012 közötti időszak adatait dolgozzák fel és éves bontásban mutatják be azokat. A 2004. évre vonatkozóan autó (kötelező gépjármű felelősség-, illetve casco) biztosításokkal és utasbiztosításokkal kapcsolatos statisztikai adatok, a 2005-2012 közötti időszakra vonatkozóan az autó- és utasbiztosításokon felül már lakásbiztosításokkal kapcsolatos adatok, ábrák is bemutatásra kerülnek. A statisztikákat ábrákkal, diagramokkal szemléltetjük, amikhez rövid leírást is adunk - megkönnyítve azok értelmezését.

                 http://www.biztositas.hu/stat/petohaza/index.html


     Kedves Barátaim, egykori Kollégák,
  szándékunkkal Szimpatizálók!

  Kérlek Bennetek, ha más, fontosabb belső elkötelezettségetek nincs,  

                                                 adótok 1 %-ával

  segítsétek élelmiszeriparunk egykori büszkeségének, a cukoriparnak ipartörténeti emlékeit a jövő számára mind teljesebben átadható formában megőrizni!

  Közhasznú alapítványunk adószáma:18028599-1-08
  Neve: Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány

  Segítő szándékotokat ezúton is tisztelettel megköszönöm!

  Az alapítvány Kuratóriuma nevében:
  Tömördi Máté Kuratórium elnök


  Tájékoztató a járási hivatalról és a települési ügysegédről

  Tisztelt petőházi lakosok!

  Tájékoztatom Önöket, hogy 2013 januárjától megkezdi működését a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala, melynek székhelye Sopron, Fő tér 5., kirendeltsége működik Fertődön, a Madách sétány 1. sz. alatt.

  A járási hivatal átveszi a jegyzőktől az államigazgatási ügyek mintegy felét, ezek okmányirodai feladatok, egyes gyám-és gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési, menedékjogi ügyek, egyes speciális építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védelmi bizottságok vezetése, valamint a szabálysértési feladatok.

  A jegyző hatáskörében maradnak mindazok az ügyek, amelyekhez elsősorban helyi ismeretek szükségesek, illetve  helyi mérlegelésre van lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek, anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek (körzetközponti jegyzőnél), kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati rendelethez kötött szociális ellátások, stb.

  Az okmányirodai ügyeket Önök továbbra is – a járási hivatal keretén belül működő okmányirodákban – Sopron, Fő tér 5., illetve Fertőd, a Madách sétány 1. sz. alatt tudják intézni. A többi járási hatáskörbe tartozó ügy intézésében, kérelem benyújtásában segítséget nyújt Önöknek a települési ügysegéd, akinek ügyfélfogadása 2013. január második hetétől hetente keddi napokon 8.30-10.30óra között lesz a Polgármesteri Hivatalban.

  A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekről felvilágosítást kaphatnak ügyfélszolgálati ügyintézőinktől a 99/515-291, vagy 99/515-292 telefonszámon.

  Az okmányirodák ügyfélfogadási ideje:

                Sopron                                                Fertőd

  Hétfő: 10.00-12.00 13.00-17.00        Hétfő: 12.00-16.00  

  Kedd        -                                          Kedd:    8.00-12.00

  Szerda: 8.00-12.00 13.00-15.30       Szerda: 8.00-12.00; 12.3017.00

  Csütörtök: 8.00-12.00;13.00-14.30   Csütörtök:     -         

  Péntek: 8.00-12.00                            Péntek:08.00-12.00

   

  A járási hivatal ügyfélfogadási ideje okmányirodain kívüli ügyekben:

          Hétfő       08.00-12.00     13.00-16.00

          Szerda      08.00-12.00 13.00-16.00

          Péntek  08.00-12.00

  Célunk, a dinamikus, ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatás, az Önök megelégedésére! 2013-tól állunk szíves rendelkezésükre!   Petőháza valamennyi lakójának áldott Karácsonyt, és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk.

  Tisztelettel::
  dr. Tölli Katalin s.k.
  járási hivatalvezető


                              KÖZÉRDEKŰ ADATOK

   A 2010-2011. évi támogatások
  ide kattintva
   megtekinthetők.
  (xls.formátum)
   

  PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
  7/2011. (V. 31.)  önkormányzati  RENDELETE

  A helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  (doc.formátum)

  JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
  ide kattintva
  megtekinthetők
  (pdf. formátum)
   

   

              


                                   Tájékoztató!   

  Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V.30) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

  Petõháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatályos településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

  Területfelhasználás:
  - a 199/5 hrsz-ú telek egy részének kereskedelmi, szolgáltató területi felhasználása (1.sz. módosítás),
  - a 135/61 hrsz-ú telek falusias lakóterületi felhasználása (2. sz. módosítás),
  - a 269/37 hrsz-ú telek vízgazdálkodási területi felhasználása (4. sz. módosítás),
  -a 269/3, valamint 269/114 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt különleges területi felhasználása (4. sz. módosítás)
  - a TSZ-J1M jelû, Rp.I.113-8,10 munkaszámú tervlapon jelölteknek megfelelően.

  Közlekedésszerkezet:
  A Kossuth L. utca, valamint a Gyári út összekötése.
  Táj- és örökségvédelem:
  Fertõdi Eszterházy kastély vue-jének tengelyvonalának feltüntetése, mely által kijelölt sávba a látványt zavaró építmény nem kerülhet.

  A teljes anyag letölthető!
  Előzetes tájékoztató eljárás (Vélemények figyelembe vétele)
   Jóváhagyott munkarészek

   (pdf formátum)

  Piskolti Béla              Horváthné dr. Dávid Mária
  polgármester                            jegyzõ

  Petõháza, 2011. június 22.     


  Letölthető dokumentumokban:
  Településszerkezeti terv, Területfelhasználási terv, Szabályozási terv I. (belterület), Szabályozási terv II. (külterület)


   
     
   

     

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képviselőtestület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthető dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidő    |Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekű információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum